bliski


bliski
bliski I {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ib, bliskiscy, bliższy {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w relacji przestrzennej: usytuowany w relatywnie niewielkiej odległości (od czegoś lub kogoś; od obiektu, o którym się mówi a. pisze, od miejsca, do którego a. od którego odbywa się ruch itp.); sąsiedni; niedaleki, nieodległy w przestrzeni':{{/stl_7}}{{stl_7}} {{/stl_7}}{{stl_10}}Bliski, najbliższy sąsiad. Najbliższy przystanek. Najbliższa okolica. Szyby wyleciały w kilku najbliższych domach. Bliskie wstrząsy, wybuchy. Słychać coraz bliższe nawoływania. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w relacji przestrzenno-czasowej: taki, który znajduje się w odległości, której przebycie wymaga relatywnie mało czasu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bliski cel wędrówki. Nie ma czasu, trzeba szukać jakiejś bliższej drogi. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w relacji czasowej: taki, który zdarzy się w relatywnie nieodległym od danej chwili czasie, wkrótce; niedługi, niedaleki': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bliskie rozpoczęcie roku szkolnego. Bliskie zmiany w rządzie. Bliski termin zakończenia prac. Najbliższa przyszłość, dzień, rok. Odjechać najbliższym pociągiem. Ta chwila jest bliższa, niż ci się wydaje. Bliskie spotkania z pozaziemskimi{{/stl_10}}{{stl_10}} cywilizacjami. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w relacji czasowej: taki, który zdarzył się w relatywnie nieodległym od danej chwili czasie; niedawny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bliska przeszłość. Bliskie nam czasy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'pozostający w jakichś związkach, podobny do czegoś, pokrewny czemuś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Obyczaje bliższe polskiej tradycji. Społeczności bliskie kulturowo. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_7}}'związany uczuciami serdecznej przyjaźni lub podobnymi poglądami, wspólnymi sprawami; także: żywo kogoś obchodzący': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bliski przyjaciel. Zawrzeć z kimś bliską znajomość, przyjaźń. Bliski współpracownik. Bliskie stosunki pomiędzy krajami. Utrzymywać z kimś bliższe kontakty. Bliskie komuś problemy młodzieży. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, któremu niewiele brakuje do bycia kimś lub czymś, osiągnięcia jakiegoś stanu (także czasowo) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mąż bliski ideału. Gra bliska perfekcji. Być bliskim załamania nerwowego. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}8. {{/stl_12}}{{stl_8}}zwykle w stopniu wyższym {{/stl_8}}{{stl_7}}'dokładniejszy, bardziej szczegółowy; także: mający lepsze rozeznanie, wiedzę na jakiś temat': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bliższe dane, informacje, wskazówki na jakiś temat. Bliższe rozpatrzenie sprawy. Proszę nam powiedzieć coś bliższego na ten temat. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}bliski II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos odm. jak przym. Ib {{/stl_8}}{{stl_7}}'człowiek spokrewniony, związany więzami rodzinnymi lub serdecznymi uczuciami': {{/stl_7}}{{stl_10}}Szukać oparcia u swoich bliskich. Poświęcać się dla bliskich.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}być bliskim prawdy; drogi [bliski, miły] sercu; na bliższą metę {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bliski — bliskiscy, bliższy 1. «znajdujący się w niewielkiej odległości, przylegający do czegoś; sąsiedni» Bliscy sąsiedzi. Najbliższe okolice miasta. ◊ Ktoś jest bliski płaczu, omdlenia, załamania itp. «ktoś jest w takim stanie, że za chwilę zacznie… …   Słownik języka polskiego

  • bliski — 1. Coś jest bliskie prawdy «coś jest bardzo prawdopodobne»: Twierdzenie, że centralnie planowana gospodarka nakazowo rozdzielcza nie jest reformowalna, a więc może być tylko zdemontowana i zastąpiona nowym systemem, jest, moim zdaniem, bliskie… …   Słownik frazeologiczny

  • Bliski istok — Blȉskī ìstok m DEFINICIJA geogr. geopolitički naziv za područje SI Afrike i JZ Azije; Levant …   Hrvatski jezični portal

  • bliski krewny [kuzyn] — {{/stl 13}}{{stl 7}} o członku rodziny, z którym wiąże kogoś bezpośrednie pokrewieństwo przez rodziców, np. stryj, brat cioteczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przedstawiam ci mojego bliskiego kuzyna, Piotra. Kowalski był jego bliskim krewnym. Zaprosić… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • drogi [bliski, miły] sercu — {{/stl 13}}{{stl 7}} o kimś, kogo darzy się miłością, przyjaźnią, życzliwością {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • z bliska — → bliski …   Słownik języka polskiego

  • Middle East — The Middle East redirects here. For other meanings, see Middle East (disambiguation). Middle East …   Wikipedia

  • prawda — 1. euf. Mijać się, rozmijać się z prawdą «mówić nieprawdę; kłamać»: Izraelska firma Mahk Shevet oferuje program komputerowy, dzięki któremu można sprawdzić, czy nasz rozmówca nie rozmija się przypadkiem z prawdą. Rzecz 20/11/1997. 2. Naga prawda… …   Słownik frazeologiczny

  • blizak — blȉzak prid. (blìska ž, blìsko sr) <odr. blȉskī> DEFINICIJA 1. koji je na maloj udaljenosti, prostorno nedalek; bliz, obližnji 2. a. vremenski: koji je bio nedavno [bliska prošlost]; nedavni b. koji će biti uskoro [bliska budućnost];… …   Hrvatski jezični portal

  • blísk — a m (ȋ) močna trenutna svetloba pri razelektrenju ozračja: bliski osvetljujejo nebo, nas slepijo; bliski švigajo; na obzorju se utrinja blisk na blisk; slepeč blisk; blisk in grom; kakor blisk je planil jastreb med kokoši; novica se je raznesla… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika